Mục đích và yêu cầu của công tác tuần tra canh gác

Trong ngành dịch vụ bảo vệ thì đối với từng loại hình sẽ có những yêu cầu đặc thù riêng. Đặc biệt đối với dịch vụ bảo vệ kho bãi, bảo vệ chung cư,… thì đòi hỏi phải tuần tra, canh gác thường xuyên mới đảm bảo an ninh. Chúng ta cùng tìm hiểu mục đích, yêu cầu đối với công tác tuần tra, canh gác.

1-MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA CÔNG TÁC TUẦN TRA, CANH GÁC:

là đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho mục tiêu trong mọi tình huống và không làm ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của Cán bộ công nhân viên trong công tác cũng như sinh hoạt.