Tuyển dụng bảo vệ Nữ

Cần tuyển 02 nữ bảo vệ trực quyet thẻ từ cho chung cư, 01 ca ngày, 01 ca đêm, tuổi từ 30-40T, biết sơ về máy tính, ưu tiên người có kinh nghiệm.