Việc làm bảo vệ giữ xe

Công ty bảo vệ Hưng Cát Lợi cần tuyển 02 nam bảo vệ bãi xe có kinh nghiệm quẹt thẻ, tuổi từ 30-40T, ca làm 12 tiếng lương 7tr