Những công việc chủ yếu của nhân viên bảo vệ siêu thị

Siêu thị là trung tâm mua bán với rất nhiều mặt hàng khác nhau, với tình hình an ninh ngày càng phức tạp hơn. Các hệ thống siêu thị cần phải tăng cường bảo vệ an ninh, dịch vụ bảo vệ siêu thị của công ty bảo vệ Hưng Cát Lợi, tổ bảo vệ có kỷ luật cao, có trách nhiệm trong công việc. Sau đây là những công việc của nhân viên bảo vệ siêu thị.

Các vị trí bảo vệ tại siêu thị thường có:

– Cổng hành chính

– Cổng dành cho khách hàng

– Tuần tra

– Giao nhận hàng hóa