Nghề bảo vệ với những thuận lợi khó khăn với phụ nữ

Ngày nay có rất nhiều chị em phụ nữ làm công tác bảo vệ, họ ngày đêm cùng cánh đàn ông tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự xã hội. Những khó khăn và thuận lợi họ gặp phải không nhỏ